ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Nowy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2013 r., I CSK 46/13

Nowy wyrok Sądu Najwyższego, przegrana Auchan, I CSK 46/13

I znowu pozwany powołuje się na przepisy europejskie.

Napiszę dużymi literami, bo mam już dość tego argumentu: NIE MAMY EUROPEJSKIEGO PRAWA ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI WIĘC NIE MA O CZYM MÓWIĆ.

Nie ma jeszcze uzasadnienia dla wyroku ale jak zwykle będę prosił służby SN o kopię po sporządzeniu.

Update : Wyrok z uzasadnieniem