ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Ochrona rolników

„Zdaniem prezesa Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma do odegrania pozytywną rolę w kontaktach między wielkimi sieciami i dostawcami.

– UOKiK będzie mógł kontrolować takie umowy. Kary dla nieuczciwych, wykorzystujących swoja dominującą pozycję na rynku są bardzo dotkliwe, 3 proc. od obrotu i maksymalnie 50 mln euro. To oznacza, że ci gracze będą uważali i będą starali zachować się równowagę rynkową – dodaje.”

Artykuł.

Moje wypowiedzi, 1, 2, 3, 4.