ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

„Bonusy od obrotu jako niedozwolone opłaty za przyjęcie towaru”

Niezły artykuł w RP (płatny ale warty 3 zł).

„W efekcie sieci handlowe twierdzą, że pobierane przez nie bonusy od obrotu pomniejszają ostateczną cenę nabywanych towarów i w związku z tym stanowią element marży handlowej. Powyższa argumentacja nie ma racji bytu.”

„Powyższe argumenty są niezasadne z trzech powodów. Po pierwsze, czyny nieuczciwej konkurencji w żaden sposób nie mogą być zalegalizowane wolą stron (wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Poznaniu z 4 września 2013 r., sygn. I ACa 507/2013).”

Kontent jest królem

Na hasło „opłaty półkowe” moja strona od lat pojawia się jako pierwsza (czasami trzecia, zależy od humoru i ustawieniach Google) w wynikach wyszukiwania (jak i reklamy). Dzieje się to dzięki treściom na stronie. Nigdy nie stosowałem SEO i nie zamierzam stosować – widziałem jak strony innych znikały z wyników Google po zmianie algorytmów i usunięciu tych stosującyh mizernych technik SEO.

 

Kilka nowych artykułów

Troszkę ostatnio pisałem, np. Wiadomości Handlowe – O opakowaniach.

Kolejne dwa artykuły okażą się w Wiadomościach Handlowych nr 135 w kolejnym miesiącu.

 

 

O terminach zapłaty

Przeczytałem dzisiaj wybitnie nieprecyzyjny tekst o ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

  • „Niezależnie od warunków umowy, kontrahent ma prawo do naliczania odsetek ustawowych już po 30 dniach od wystawienia faktury w celu niwelacji kosztu pieniądza”- nieprawda, nie po wystawieniu faktury – od doręczenia!
  • „Po przekroczeniu 60 dni można naliczać odsetki podatkowe.” – nieprawda. Po przekroczeniu terminu płatności (zapłaty)!
  • „Wymuszanie zgody na płatności po okresie przekraczającym 60 dni stanowi nadużycie pozycji dominującej zgodnie z zapisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.” – jedynie w skrajnym przypadku posiadania takiej pozycji przez przedsiębiorcy! (w przypadku relacji agencji reklamowej z ich klientami nie wyobrażam sobie żeby ktokolwiek mógł posiadać pozycji dominującej)
  • „Długie terminy płatności, jako sprzeczne z prawem oraz z dobrymi obyczajami, stanowią także pogwałcenie zapisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie działanie takie może zostać odczytane jako naruszenie interesów strony świadczącej usługi z obszaru komunikacji marketingowej.” – nie byłbym tak wybitnie pewny co do tego że to czyn nieuczciwej konkurencji. Nie każde naruszenie prawa jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Wyrok Sądu Najwyższego I CSK 46/13 z uzasadnieniem

Wyrok z uzasadnieniem.

„Z ustaleń przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku wynika, że obowiązek zapłaty premii pieniężnej przewidziany został w razie osiągnięcia jedynie określonego poziomu obrotów. Pozwana nie podejmowała w istocie żadnych działań ukierunkowanych na zwiększenie obrotów z powódką, poza akcją promocyjno-marketingową, za co otrzymała odrębne wynagrodzenie. Okoliczności  te stanowią wystarczającą podstawę do uznania, że ukształtowana w ten sposób premia pieniężna stanowi w istocie opłatę za utrudnianie dostęp do rynku. Wbrew zarzutowi skarżącej, Sąd Apelacyjny, wyrażając taką ocenę, nie naruszył art. 60 i art. 65 § 1 i 2 k.c. Wskazał bowiem wyraźnie, że obowiązek zapłaty premii pieniężnej nie został powiązany z jakimkolwiek świadczeniem ze strony pozwanej.”

„Brak podstaw do podważenia oceny charakteru pobranych przez pozwaną kwot z tytułu premii pieniężnej czyni oczywiście bezzasadnymi – podniesione w odniesieniu do tego świadczenia – zarzuty naruszenia art. 536 § 1 k.c. oraz art. 6 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. w związku z art 3531 k.c. i art. 18 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k. w związku z art. 405 k.c., które zostały oparte na nietrafnym założeniu, iż premia ta  stanowi upust cenowy (rabat).”

Bonus: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie o którym mowa w kasacji – z dnia 26 lipca 2012 r., sygn akt I ACa 1331/11.

Mój nowy artykuł w Wiadomościach Kosmetycznych

Coś o opakowaniach wprowadzających w błąd.

„Oceniając legalność opakowania, nie należy analizować wyłącznie, czy spełnia ono wymagania wielu ustaw i rozporządzeń, ale trzeba też myśleć o tym, w jaki sposób wpływa na decyzje i opinie klienta. Czy wzbudza ono mylne pojęcie o ilości produktu? Czy tworzy fałszywy obraz bezpieczeństwa i przydatności? Czy naśladuje opakowanie stosowane przez lidera rynkowego? To wszystko są przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych..”

Jest to kontynuacja poprzedniego artykułu.

Przedawnienie w sprawach dotyczących opłat półkowych

Okres przedawnienia liczy się od daty pobrania. Najczęściej będzie to data potrącenia (kompensaty) – a najściślej od daty w której dostawca dowiedział się o potrąceniu.

NIE liczymy od daty wezwania (dzisiejszy artykuł?) – roszczenia w ogóle by się przedawniały (a szkoda…)

Sądy ostatnio naliczają odsetki od daty wezwania – ale ten termin nie pokrywa się z terminem przedawnienia!

Nowy wywiad w Gazecie Prawnej (Firma i Prawo) 4 marca 2014 r.

Mój nowy wywiad w Gazecie Prawnej:

Dostawcy wygrywają większość spraw o opłaty półkowe

Artykuł odpłatny.

„W procesach z sieciami handlowymi dostawcy odzyskują od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych – twierdzi Dustin Du Cane, radca prawny prowadzący kancelarię w Warszawie”

„Skoro ostatnio sądy wydają dużo wyroków uznających racje dostawców, to czy można powiedzieć, że wykształciła się już linia orzecznicza w sprawie tzw. opłat półkowych? Myślę, że tak. Począwszy od przełomowego wyroku Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2006 r. (sygn. akt II CK 378/05), orzecznictwo jest druzgoczące dla sieci handlowych. W całej Polsce, z wyjątkiem pewnych okręgów apelacyjnych, sądy prawie jednolicie stosują prawo.”

Strona 10 of 21« Pierwsza...89101112...20...Ostatnia »