ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Opłaty półkowe pogrążają Tesco

Artykuł po angielsku.

The problem relates to when the retailer books payments received from suppliers who pay the big grocery chains to run in-store promotions on their behalf. Deloitte said £118m of the figure related to the first six months of the current financial year but that £145m related to previous years.”

I kolejny.

People familiar with the matter said the company had been overly ambitious when predicting the sales of products in its UK food business. This in turn reduced the cash rebates Tesco receives from suppliers who pay out when certain volumes are achieved.”

Czyli piekielne premie pieniężne!

Pilne – Trybunał Konstytucyjny uznał zgodność przepisów dot. opłat półkowych za zgodnych z Konstytucją.

Sprawa SK 20/12 (inicjatywa SCA PR) – wyrok z dnia 16 października 2014 r. Pisałem już o skardze.

Porażka obrońców opłat.

„Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest rozwiązaniem przydatnym do realizacji celu zakładanego przez prawodawcę oraz odpowiada potrzebom i strukturze rynku, na którym dominują wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. ”

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zaskarżony przepis ograniczając wolność prowadzenia działalności gospodarczej jednego podmiotu (tj. przedsiębiorcy przyjmującego towar do sprzedaży), jest niezbędny do ochrony wolności prowadzenia działalności gospodarczej innego podmiotu (tj. przedsiębiorcy dostarczającego towar do sprzedaży), którego dostęp do rynku lub pozycja na rynku jest zależna od działań przedsiębiorców przyjmujących towary do sprzedaży.  Zaskarżony przepis jest również niezbędny dla prawidłowej realizacji wolności umów, a w konsekwencji ochrony normy wywodzonej z art. 3531 k.c.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie stanowi nadmiernego ograniczenia wolności działalności gospodarczej. Nie zakazuje on bezwzględnie pobierania opłat przez przedsiębiorców przyjmujących towar do sprzedaży w związku z realizacją umów zawartych z innymi przedsiębiorcami.

Nie każda opłata pobrana przez przedsiębiorcę „przyjmującego towar do sprzedaży” jest czynem nieuczciwej konkurencji. Ponadto zaskarżony przepis nie stanowi nadmiernego ograniczenia, gdyż orzekający w sprawie czynu nieuczciwej konkurencji sąd powszechny został przez prawodawcę wyposażony w kompetencję szczegółowej oceny i zróżnicowania każdego wypadku pobrania opłaty w zależności od towarzyszących temu okoliczności faktycznych i prawnych.

[Wszystkie podkreślenia są podkreśleniami własnymi TK]

Pozostaje sprawa SK 22/14 (argumenty o niezgodności art. 20 i 22 zostaną na pewno oddalone). Patrząc na uzasadnienie wyroku jestem pewny ze ta skarga zostanie oddalona.

Widzę że już się pojawiają  zmienione argumenty w obronie opłat.

Po pierwsze – ‚przecież Trybunał nie zajął się kwestią zarzutu naruszenia zasad poprawnej legislacji’ – Oczywiście że się zajął ale w sposób pośredni. Gdyby przepis był nieprecyzyjny to by nadmiernie ograniczał swobodę gospodarczą.

Po drugie – ‚Sądy muszą badać ekwiwalentność i świadczenia wzajemne’ – żadna tu rewolucja, Sąd Najwyższy oraz sądy powszechne doskonale o tym wiedzą. Niestety, dla pobierających, prawie żadna umowa promocyjna/marketingowa/logistyczna/blabla nie wytrzymuje takiej analizy w świetle jej postanowień czy stosowania.

Niestety wiem że nadal będą czytał o swobodzie działalności gospodarczej w kolejnych odpowiedziach na pozew i apelacjach.

Za kilka lat Komisja Europejska zakaże opłaty półkowe – zobaczymy co obrońcy wtedy wymyślą.

PS przeczytałem stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie zgadzam się z argumentami o tym że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy do prawa konkurencji.

Znalazłem w stanowisku cytat z  Zielonej Księgi Komisji Europejskiej w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych – cóż na mojej stronie jest identyczny.

Inny artykuł.

Update: Kolejny artykuł.

Update 2: Mój wpis o tym że praktyka sądowa niczym się nie różni od stanowiska TK.

Update 3: Wyrok z uzasadnieniem.

Update 4: Postanowieniesprawie SK 22/14.

Kolejna przegrana Real

Kolejny niekorzystny wyrok  dla Real – i znaczna kwota bo aż 6 mln zł.

Zdaniem sądu między usługami świadczonymi przez strony nie było ekwiwalentności. Umówione w kontrakcie o współpracy usługi reklamowe i promocyjne nie były wykonywane, a na billboardach pokazywano towary i ceny nie dostarczane przez HH, tylko inne produkty. Spółka powodowa nie miała wpływu na monitorowanie i pobieranie towarów z magazynów ( a za to płaciła). Nie mogła też decydować o transporcie, którego cena nie zależała od obrotu, ani też rozmiarów towarów czy odległości do sklepu. Te usługi służyły spółce pozwanej do jej celów handlowych. Powód nie mógł odejść od umowy, co dowodzi, iż chodzi o czyn nieuczciwej konkurencji   – podkreślił sąd.

Podkreśliłem bardzo ważny fragment o usługach logistycznych! Nawet w przypadku wożenia towarów od dostawcy (nie tylko z magazynu centralnego) możemy stwierdzić że dochodzi do pobierania opłat!

Ciekawy jestem czy w umowie przejęcie Real przewidziano zwrot kwot przegranych w procesach po przejęciu bo to faktycznie majątek Auchan ulega uszczupleniu.

 

Promocje zabójcze dla sieci handlowych – a dla producentów?

O zabójczych promocjach.

W artykule jest mowa o biednych sieciach handlowych…

Prawdziwymi pokrzywdzonymi są dostawcy.

Oni płacą za ‚reklamy’ w gazetkach reklamowych i dostarczają towar po ‚promocyjnej’ cenie (czyli bez marży albo z ujemną marżą). Robią to tak bo muszą. Odmowa udziału w promocji oznacza wykluczenie z sieci. A wykluczenie oznacza zwinięcie biznesu – bo obrotów nie będzie albo co gorzej, sieć zwróci towar – każda umowa handlowa sieci przewiduje zwrot pełnowartościowego towaru.

To nie koniec.

Dostawca zapłaci za promocję w jednej sieci.

Następnego dnia dzwoni handlowiec drugiej sieci i z awanturą żąda obniżenie ceny dla niego. Plus udział w promocji.

A skąd to wiem? Z znieliczonych prywatnych rozmów z dostawcami jak i tez z stenogramów zeznań dostawców.

Biedne te sieci handlowe. Uciskane przez niekonstytucyjne antyeuropejskie przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Update: Jednak konstytucyjne :)

Tesco w Anglii

Skandaliczne zachowanie Tesco wobec dostawców stanowiło nie tylko naruszenie przepisów rachunkowości ale tez było postacią pobierania opłat półkowych.

Po polsku.

Po angielsku.

Tekst dla obrońców opłat półkowych, powołujących się na brak regulacji europejskich:

Supermarkets demanding financial contributions from their suppliers – and how they record these payments – is a widespread problem, according to accountants Moore Stephens. It estimates the payments are worth several billions of pounds a year to the top 10 supermarkets. “The Tesco scandal highlights the supermarkets’ reliance on supplier contributions,” said Duncan Swift, of its food advisory group. “All the major supermarkets put onerous requirements on their suppliers to make contributions for things like promotions and general marketing.”

Jeżeli laissez-faire prawnicy anglicy zauważają problem ucisku monopolistów, to ten problem naprawdę istnieje.

Nowy wywiad w Gazecie Prawnej – Skarga Konstytucyjna Kaufland

W związku z nową ale z całym szacunkiem dla autorów, nudną i wtórną skargą konstytucyjną jednej z sieci (identyczna z leżącą w Trybunale pod tym adresem, SK 20/12), wypowiedziałem się w Gazecie Prawnej.

„– Dostawca płaci za pseudousługi dotyczące cudzych produktów. Poza tym katalog ma ściągnąć klientów do placówki, zwiększając obrót sieci. Produkty znajdujące się w katalogu są już własnością sieci i zostały kupione jednorazowo, w większej liczbie dla potrzeb katalogu. Większa liczba może brzmieć pozytywnie, ale każdy taki zakup następuje po cenie niższej od cennikowej, normalnej dla dostawcy. Jego marża znika, a jeszcze dostaje fakturę za „usługi marketingowe” produktów, które już nie są jego własnością – tłumaczy mec. Du Cane.”

Skarży się podmiot że prawo a właściwie sądy zabraniają mu zawierania dodatkowych umów z dostawcami dotyczącymi ‚usług’ sieci.

Prawo nie zabrania świadczenia usług przez sieci handlowych.

Prawo zabrania stosowania dodatkowych opłat, oprócz marży, za przyjęcie towarów do sprzedaży.

Jako że sieci handlowe ukrywają dodatkowe opłaty pod pozornymi usługami, kwestionowane są ich ‚usługi’.

Skarga zostanie oddalona bo kwestionowana jest wykładnia, a zresztą wykładnia jest prawidłowa bo zastosowana do okoliczności.

Update: Oczywiście Trybunał umorzył postępowaniesprawie.

Artykuł w Onet.pl

Temat opłat ożywia znowu w mediach.

Opracowanie na onet.pl wydaje się bardzo znajome :)

Cytują blog w Gazecie Prawnej

Krótki artykuł w Gazecie Prawnej

„Jak pisze na swoim blogu radca prawny Dustin Du Cane specjalizujący się w zwrotach opłat półkowych: „Sądy podchodzą do umów marketingowych i usługświadczonych przez odbiorców towarów w większości przypadków bardzo sceptycznie. W praktyce istnieje domniemanie (stwierdzono w orzeczeniach sądowych), że korzystanie z usług przez dostawców jest formą pobieranie nielegalnych opłat przez sieci. Niemniej jednak wobec stopnia skomplikowania zagadnienia wskazana jest pomoc profesjonalisty w dochodzeniu roszczeń”.” – O!

„Bonusy od obrotu jako niedozwolone opłaty za przyjęcie towaru”

Niezły artykuł w RP (płatny ale warty 3 zł).

„W efekcie sieci handlowe twierdzą, że pobierane przez nie bonusy od obrotu pomniejszają ostateczną cenę nabywanych towarów i w związku z tym stanowią element marży handlowej. Powyższa argumentacja nie ma racji bytu.”

„Powyższe argumenty są niezasadne z trzech powodów. Po pierwsze, czyny nieuczciwej konkurencji w żaden sposób nie mogą być zalegalizowane wolą stron (wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Poznaniu z 4 września 2013 r., sygn. I ACa 507/2013).”

Kontent jest królem

Na hasło „opłaty półkowe” moja strona od lat pojawia się jako pierwsza (czasami trzecia, zależy od humoru i ustawieniach Google) w wynikach wyszukiwania (jak i reklamy). Dzieje się to dzięki treściom na stronie. Nigdy nie stosowałem SEO i nie zamierzam stosować – widziałem jak strony innych znikały z wyników Google po zmianie algorytmów i usunięciu tych stosującyh mizernych technik SEO.

 

Strona 10 of 22« Pierwsza...89101112...20...Ostatnia »