ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Teoria vs praktyki

Hmmmmmm…

Uwielbiam teoretyczno-prawne rozważania o opłatach półkowych.

Załączam link do naprawdę niezłego opracowania.

Niemniej jednak lektura umów i korespondencji negocjacyjnej dostawców z sieciami prowadzi do konkretnych wniosków.

I konkretnych rozstrzygnięć sądów. W oderwaniu od naszych abstrakcyjnych dyskusji.

Możemy pisać ile chcemy o swobodzie umów, o ekwiwalentności usług i o faktycznym świadczeniu usług.

Ale jeżeli handlowiec sieci dobitnie oświadcza że zamawia towar pod warunkiem sine quod non zamówienia reklamy albo innej usługi – rozważania takie nie mają sensu.

Sieć domaga się dodatkowej opłaty jako warunek handlu.

Dochodzi do nadużywania pozycji ekonomicznej.

W sytuacji ‚nadpodaży’ towarów, to dystrybutor ma przewagę ekonomiczną.

 

Sądownictwo administracyjne vs cywilne

Nie jest żadnym argumentem w sprawie cywilnej dotyczącej opłat półkowych to że sądy administracyjne kwalifikuje opłaty półkowe jako takie lub inne koszta.

Sąd administracyjny nie zajmuje się wszelkimi aspektami sprawy a w szczególności nie zajmuje się ‚za przyjęciem towarów’ do sprzedaży. Sąd administracyjny zajmuje się władzą administracyjną, podatkami i rozliczeniem ze Skarbem Państwa. Sąd administracyjny nie stoi nad sądem cywilnym. Wyrok sądu administracyjnego jest wiążący dla sądu cywilnego w konkretnej sprawie z udziałem tych samych konkretnych podmiotów i tylko w bardzo wąskim zakresie. Czyli np. sąd administracyjny unieważnia decyzję na podstawie której przyznano własność. Sąd cywilny musi uszanować decyzję w tym zakresie.

Ale to sąd cywilny zajmuje się nieuczciwością pomiędzy kontrahentami. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji absolutnie nie leży w domenie jurysdykcji sądów administracyjnych.

Taka mała dygresja.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – VIA 392/11 – Życie po śmierci

Czytam pewną odpowiedź na pozew, obszernie cytowano wyrok w nagłówku.

No… ale Sąd Najwyższy uwzględnił kasację powoda o czym już dwukrotnie pisałem na tym blogu… i jest tez mowa o wyroku Sądu Najwyższego w pozwie.

Przygotowuję nowy artykuł o orzeczeniach w sprawach opłat półkowych.

Update: Jeszcze w 2015 r. czytam o tym wyroku SA. Panowie obrońcy opłat, polecam odświeżyć zbiory orzeczeń.

Nie prosiłem… ale dostałem nakaz zapłaty czyli art. 498 kpc

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym ma swoje ogromne zalety procesowe ale tez i swoje minusy.

Wpis jest taki sam jak przy ‚normalnej’ sprawie (w postępowaniu stricte nakazowym tylko 1/4 normalnego wpisu, czyli 1,25%) ale jak przeciwnik nie wniesie sprzeciwu w ciągu 2 tygodni, to odzyskujemy 3/4 wpisu.

Przy nakazie zapłaty przeciwnik ma tylko 2 tygodnie na wniesienie sprzeciwu i ani chwili więcej. Przy normalnym pozwie sąd wyznaczy termin do złożenia odpowiedzi, min. 2 tygodnie, z reguły 3 tygodnie lub dłużej w przypadku skomplikowanego pozwu.

Minusem jest to że rozpatrzenie wniosku o wydanie nakazu zapłaty, wydanie nakazu i rozpatrzenie sprzeciwu wydłuża czas postępowania. W warszawskich sądach to ogromny problem – każdy etap postępowania trwa znacznie dłużej. Nie jest to wina sędziów warszawskich, po prostu za mało pieniędzy zainwestowano w pracowników i sędziów.

Z zasady sąd nie wydaje nakazu zapłaty bez odpowiedniego wniosku…

Ale może i nawet powinien, nawet jeżeli nie wnioskowaliśmy o nakaz zapłaty.

Wynika to z konstrukcji art. 498 § 1. „Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.”

Czyli ‚wydaje się’.

 

 

Umowy handlowe 2013

Widząc projekty umów handlowych na rok 2013 widzę że sieci nadal nie potrafią zrezygnować z stosowania jawnych opłat półkowych. Zmieniają się tylko ich nazwy/opisy…

Zapis na sąd polubowny a upadłość

W kontekście coraz częstszego sięgania przez sieci do zapisów na sąd polubowny, pamiętajmy o tym że art. 142 prawa upadłościowego i naprawczego stanowi:

„Zapis na sąd polubowny dokonany przez upadłego traci moc z dniem ogłoszenia upadłości, a toczące się już postępowania ulegają umorzeniu.”

 

 

Strona 20 of 23« Pierwsza...10...1819202122...Ostatnia »