ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 22 402 66 43, tel. kom. +48 513 468 655
fax: +48 22 402 66 43
dustin@dustinducane.com

Nieuczciwa konkurencja

Znalazłem bardzo lakoniczne omówienie problemu nieuczciwej konkurencji pod tym adresem.

Mały błąd: „[…] wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług (nie chodzi tu o podrabianie cudzych towarów, co stanowi odrębny czyn nieuczciwej konkurencji, ale o posługiwanie się w obrocie nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi np. jakości, ilości lub cech danego produktu) […]” – chodzi o art. 10 ustawy; wygrywaliśmy dziesiątki procesów z tego artykułu w przypadku ‚podrabiania’.

Kopiowanie treści strony internetowej

Z jednej strony to zabawne obserwować, jak ktoś kopiuje treść strony internetowej prawnika specjalisty ochrony własności intelektualnej, z drugiej strony nie jest to śmieszne. Co jakiś czas zauważam używanie CTRL + C wobec treści. Mimo wszystko – odradzam…

Ważny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie opłat półkowych – I CSK 147/12

Jakiś czas temu rozpisywano się o wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie  z dnia 28 października 2011 r., sygn. akt VIA 392/11, twierdząc, że jest on oznaką zmiany podejścia sądów do kwestii opłat półkowych. Wydaje się jednak, że nie był zmianą podejścia nawet w tym sądzie, skoro inne składy sędziowskie tegoż sądu rozstrzygały w tym samym czasie zgoła inaczej.

Sąd Najwyższy zajął się apelacją od tego wyroku, i w wyroku z dnia 26 października 2012 r., sygn akt I CSK 147/12 uchylił rozstrzygnięcie niższej instancji.

artykułu: „Swoboda umów ma granice, jedną z nich są rygory ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – wskazał w uzasadnieniu sędzia Zbigniew Kwaśniewski. –  SN w tym składzie uważa, że art. 14 ust. 1 pkt 4 ustanawia domniemanie, że opłata inna niż marża stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Na sieci ciąży  zatem obowiązek wykazania, że pobierała ją za konkretne usługi.”

A dla przypomnienia, link do artykułu prasowego „Opłaty półkowe dozwolone” – raczej niedozwolone.

Update: Jeszcze w 2015 r. czytam o tym wyroku SA. Panowie obrońcy opłat, polecam odświeżyć zbiory orzeczeń.

Strona 21 of 21« Pierwsza...10...1718192021