ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Premier o opłatach półkowych

„Wielokrotnie podkreślaliśmy, że państwo nie może być słabe wobec silnych, a silne wobec słabych. Ustawowo chronimy rolników przed nieuczciwymi” – wypowiedz.