ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa

24 czerwca 2016 r. byłem w Ministerstwie Rolnictwa w sprawie pewnej ustawy.

Pomagałem Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Inne wypowiedzi.