ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Tesco w Anglii

Skandaliczne zachowanie Tesco wobec dostawców stanowiło nie tylko naruszenie przepisów rachunkowości ale tez było postacią pobierania opłat półkowych.

Po polsku.

Po angielsku.

Tekst dla obrońców opłat półkowych, powołujących się na brak regulacji europejskich:

Supermarkets demanding financial contributions from their suppliers – and how they record these payments – is a widespread problem, according to accountants Moore Stephens. It estimates the payments are worth several billions of pounds a year to the top 10 supermarkets. “The Tesco scandal highlights the supermarkets’ reliance on supplier contributions,” said Duncan Swift, of its food advisory group. “All the major supermarkets put onerous requirements on their suppliers to make contributions for things like promotions and general marketing.”

Jeżeli laissez-faire prawnicy anglicy zauważają problem ucisku monopolistów, to ten problem naprawdę istnieje.