ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Ustawa o o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Projekt.

Fatalna nazwa ustawy.

Przynajmniej brakuje katalogu opłat półkowych.

Wypowiem się w Gazecie Prawnej o projekcie.

Prezes UOKiK nie obroni rolników…