ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

„Opłaty półkowe funkcjonują za zgodą dostawców”

Krótki wywiad z prezesem Agencji Rynku Rolnego.

„Według niego, konsolidacja branży spożywczej pozwoliłaby skuteczniej bronić jej interesów.

UOKiK został stworzony, aby na rynku nie było cen dumpingowych, monopoli, aby nie było nieuczciwej konkurencji. Taka jest rola UOKiK. Ma stać na straży stosunków gospodarczych i handlowych. Uważam, że instytucja ta nie potrzebuje już nowych uprawnień. Wystarczy jeśli będzie należycie stosować i egzekwować te uprawnienia, które ma już obecnie – powiedział prezes Szatkowski.” (O! Co na to powie PSL?)

Ustawa PSL

Pani Mecenas Affre wypowiada się o moim ulubionym bełkocie legislacyjnym w tym artykule.

Nie zgadzam się z tym że projekt uderza w drobnych sklepów bo drobni opłat nie pobierają.

A tu wypowiada się gazetka.

Opinia Biura Analiza Sejmowych – ojej.

Wzrost nakładów reklamowych sieci handlowych

Ciekawy jestem kto za to płacił pośrednio lub bezpośrednio (faktura z reklamą tv lub gazetki). Zresztą wiem tak ja wy.

Sieci handlowe przeznaczyły w pierwszych trzech miesiącach br. ponad 317,4 mln zł. Było to 40,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku – wynika z raportu Kantar Media (dane cennikowe bez rabatów) przygotowanego dla Wirtualnemedia.pl.

Największy wzrost nakładów reklamowych w pierwszym kwartale br. zanotowały Tesco Polska i Kaufland Polska. Pierwsza sieć zwiększyła je o 169,2 proc. – do blisko 29 mln zł, a druga – o 120,9 proc., do blisko 23 mln zł.

W tegorocznym zestawieniu największych pod względem wydatków reklamowych sieci handlowych pojawił się Carrefour Polska, który zainwestował w reklamę w tradycyjnych mediach 21,2 mln zł.

Minister rolnictwa vs sieci handlowych

Ciekawe czy rozmawiali o opłatach półkowych.

Żądania natychmiastowego obniżania cen podstawowych produktów mleczarskich pojawiły się wraz z zakończeniem systemu kwotowania mleka. 

Marek Sawicki w piśmie przesłanym do przedstawicieli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polskiej Izba Mleka podkreślił, że problem nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności zostanie omówiony na spotkaniu 7 maja przez Komisję Europejską, w którym ze strony polskiej wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, UOKiK-u oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polomarket i Stokrotka

Myślę że informacja o połączeniu Polomarket i Stokrotka (możliwe połączenie) wzbudzi obawy znacznej części dostawców.

Za konsolidacją sklepów zawsze idzie konsolidacja dostawców i zmiana warunków.

Real – sprawozdania finansowe

Zachęcam wszystkich dostawców Real do pilnego zapoznania się z sprawozdaniami Real za rok 2013 i 2014 (przy planie przekształcenia).

Tesco UK nadal swoje

Centrala Tesco rozesłała ponad 3 tys. e-maili, w których apeluje do swoich dostawców o obniżkę cen, po jakich sprzedają oni swoje produkty brytyjskiej sieci… Sprawdza ona, ile prawdy znajduje się w skargach kierowanych pod adresem Tesco, które dotyczą m.in. opóźnień zapłaty za dostawy oraz postępowania w sprawie „opłat półkowych”. Zdaniem Tacon, istnieje „uzasadnione podejrzenie”, że Tesco złamało obowiązujący w branży Kodeks Dobrych Praktyk.” – artykuł.

Cesja roszczeń z opłat półkowych

Bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców – można cedować roszczenia z opłat półkowych.

Wyrok Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2015 r., sygn. I CSK 694/13.

Zdaniem SN pobranie nienależnych opłat półkowych wiązało się wprawdzie z realizacją umowy pomiędzy firmą S. jako dostawcą a Realem. Jednak klauzula umowna zakazująca cesji wierzytelności nie może rozszerzać się na sytuacje, w których wierzytelność powstaje w wyniku czynu niedozwolonego (deliktu).

– Trudno jest zakładać, że strony w umowie rozstrzygną w taki sposób kwestię ewentualnych roszczeń, gdy jedna ze stron popełni na szkodę drugiej czyn niedozwolony – powiedział sędzia Grzegorz Misiurek

 

Obrońcy gazetek

Przeczytałem z 400 wyroków dotyczących opłat półkowych i ciągle się procesuje dla klientów.

Nie mogę przejść neutralnie obok takiej wypowiedzi.

Chociaż często liberalne w obszarze deklaracji, orzecznictwo w przeważającej większości stoi na stanowisku, że art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. zakazuje odpłatnego świadczenia przez sieci handlowe na rzecz ich dostawców jakichkolwiek usług marketingowych, w tym zwłaszcza takich jak reklama pochodzących od dostawcy towarów w gazetkach reklamowych wydawanych przez sieć.

ZWŁASZCZA?

Chciałby zauważyć że gazetki reklamowe reklamują towar stanowiący WŁASNOŚĆ sieci w momencie wydania gazetki. Gazetki mają na celu przyciągnięcia klientów do SKLEPU. Co więcej towar do gazetki został zakupiony najczęściej ze znacznym rabatem.

Opisanie gazetek jako forma usług… sądy mają właściwe podejście (wyrok vs Obi).

– Wykładnia i praktyka stosowania art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne stoi naszym zdaniem w sprzeczności z twierdzeniami i zaleceniami Trybunału Konstytucyjnego – piszą prawnicy w portalu lex.pl” – jak wspomniałem trochę poczytałem wyroków i nie mogę się z tym zgodzić, TK powtarza za orzecznictwem.

To że sieci ciągle przegrywają w sądach nie świadczy o tym że sądy źle stosują prawo ale o tym że praktyka sieci handlowych jest tak rażącą, krzywdząca i bezprawna. Pomimo największych i coraz większych starań prawników obrońców opłat.

Zaczynam nagle czytać coraz więcej artykułów o opłatach półkowych osób nieznanych mi ze sal sądowych.