ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Właściciel Praktiker Polska bankrutuje

Zastanawiam się nad skutkami dla Praktiker Polska sp. z o.o., pomimo zapewnień zarządu polskiej filii.

Przypomnę tez, że jeżeli ktoś ma zapis na sąd polubowny w umowie z Praktiker Polska, to w razie upadłości zapis traci moc.